Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych

W związku z rozporządzaniem Parlamenty Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Tomasz Kryński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowo-Holownicze Auto Naprawa Tomasz Kryński, z siedzibą w Siedlcach [08-110], ul. Starowiejska 207, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8211013400, REGON: 710266725, informuje, że otrzymał od Pana/Pani informacje stanowiące dane osobowe i będzie Administratorem tych danych.

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres internetowy : hol.trans@op.pl

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą a Administrator będzie z nich korzystał wyłącznie w celu tworzenia dokumentacji finansowo-księgowej w związku ze świadczonymi Panu/Pani usługami lub sprzedażą towarów podejmowanych na Pana/Pani życzenie.

Podanie danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do zawarcia przez Pana/ Pani umowy sprzedaży lub świadczenia usług z Administratorem. Zawarcie przez Pana/Panią ustnej umowy świadczenia usług lub sprzedaży towarów z Administratorem jest jednoznaczne w udzieleniem zgody na przekazanie danych osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do żadnych podmiotów trzecich, za wyjątkiem żądań organów publicznych, państwowych lub samorządowych, na podstawie właściwych przepisów prawa w zakresie obowiązków ustawowych lub na podstawie orzeczeń. Dane osobowe otrzymywać będzie również podmiot, z którym Administrator jest związany umową na świadczenie usług księgowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym te dane zostały uzyskane.

W zawiązku z przekazaniem swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • Wniesienia sprzeciwu do sposobu przetwarzania w/w danych,
  • Przenoszenia danych,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Administrator informuje, że Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

O NAS

Profesjonalna pomoc drogowa w Siedlcach oraz na terenie kraju.

20 lat doświadczenia w branży mówi samo za siebie.

Pomoc drogowa 24/7

Do Twojej dyspozycji o każdej porze
Zadzwoń teraz!

Holowanie pojazdów

Holujemy i transportujemy pojazdy osobowe
dostawcze oraz maszyny.

Fachowa pomoc

Profesjonalne podejście i wysokiej jakości obsługa
Zapraszamy!

Tanio

Szybka reakcja nawet w 15 min

KONTAKT

KONTAKT

Pomoc drogowa i holowanie Siedlce i okolice

USŁUGI TRANSPORTOWO-HOLOWNICZE AUTO NAPRAWA Kryński Tomasz
ul. Starowiejska 207
08-110 Siedlce
Tel: +48 602 626 841
Tel: +48 602 225 702
Tel/fax: 25 632 34 21
E-mail hol.trans@op.pl